REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Święte Dziecię – męczennik Gabriel Zabłudowski –-patron i pomocnik dzieci i młodzieży.”

 

Drodzy uczniowie, w tym roku przypadają bardzo szczególne rocznice dotyczące Patrona dzieci i młodzieży - św. Gabriela Zabłudowskiego. Są to okrągłe rocznice kanonizacji i odnalezienia Jego relikwii.

Aby upamiętnić to szczególne wydarzenie bardzo zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym poświęconym temu świętemu. Ze względu na czas i okoliczności epidemii, w jakich się znajdujemy nie mogliśmy tak uroczyście i osobiście uczestniczyć zarówno w pielgrzymkach jak i nabożeństwach w monasterze w Zwierkach. Dlatego chociaż poprzez formę plastyczną zachęcamy Was do poświęcenia chwili własnego czasu na refleksje i wykonanie pracy plastycznej.

Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę przedstawiającą postać św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego – święte miejsca z Nim związane, żywot świętego, cuda…

  • Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora

  • Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac,

wystawach i publikacjach z oznaczeniem autorstwa pracy

  • Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na

przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora na potrzeby związane z organizacją i przebiegiem konkursu.

W związku z 200. rocznicą kanonizacji i 300. rocznicą otwarcia relikwii, św. męcz. Gabriela Zabłudowskiego

ZAPRASZAMY do uczestnictwa w konkursie plastycznym.

  • Komisja powołana przez organizatora oceni prace pod względem zgodności z tematem konkursu, pomysłowość i estetykę.

  • Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani o dokładnym

terminie rozstrzygnięcia konkursu.

Najlepsze prace będą nagrodzone i pokazane na wystawie. (po powrocie do szkół)

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz

nagrody rzeczowe.

Konkurs odbywa się z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i Całej Polski

Życzymy owocnej pracy z pomocą Bożą!

 

ORGANIZATORZY:

Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP w Dubinach

Doradca metodyczny ds. nauczania religii prawosławnej- Lilla Busłowska Współorganizatorzy:

Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii p.w. Zaśnięcia NMP w Dubinach

CEL KONKURSU:

*przybliżenie postaci św. męcz, Gabriela Zabłudowskiego *ukazanie piękna architektury Cerkwi Prawosławnej *zainteresowanie historią Cerkwi Prawosławnej Polsce *uwrażliwienie na wartości duchowe, artystyczne i estetyczne płynące z postrzegania ikonografii

*wprowadzenie w świat tradycji, kultury prawosławnej i należących do niej wartości

*pogłębienie wiedzy na temat wybranych zagadnień dotyczących Prawosławia (np. architektury, liturgiki, ikonografii, monastycyzmu, żywotów świętych, historii Kościoła, św. Sakramentów, etc.)

*kształtowanie świadomości i postaw życiowych młodego pokolenia

prawosławnego chrześcijanina

*uwrażliwienie na wartości chrześcijańskie

*rozwijanie umiejętności artystycznych

*inspirowanie dzieci i młodzieży do działań kreatywnych.

Konkurs adresowany jest do:

uczniów przedszkoli, szkół: podstawowych, specjalnych, ponadpodstawowych.

Prace będą oceniane w kategoriach: *przedszkola

*KL. I – III i KL. IV –VI; VII – VIII szkół podstawowych

*szkoły specjalne

*szkoły ponadpodstawowe

TECHNIKA PRAC:

dowolna

mogą być to prace malarskie, rysunkowe, grafiki itp.

format prac A4, max. A3

Każda praca powinna być opisana czytelnie, literami drukowanymi wg. wzoru na odwrocie pracy:

IMIĘ…………………………………………………………………………….

NAZWISKO…………………………………………………………………

SZKOŁA………………………………………………………………………

KLASA………………………………………………………………………..

KATECHETA, tel………………………………………………………..

Termin składania prac – 15 czerwiec 2020 r.

Prace należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne ich dotarcie na adres:

Doradca metodyczny

Lilla Busłowska

ul.Szkolna 2

Dubiny

W razie pytań proszę o kontakt: Eugenia Kazimiruk 606392785