Witamy serdecznie w części poświęconej sprawom formalnym, ważnym zarówno dla Rodziców jak i dla Naszego Przedszkola.

Zapisy do Przedszkola Nr 1 prowadzone są przez cały rok jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Dziecko trzeba zgłosić osobiście, składając w sekretariacie Przedszkola potrzebne wnioski i oświadczenia.

Zgodnie z § 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827) „tzw. ustawa przedszkolna”, od 01.09.2013 roku opłata za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, ponad bezpłatny 5-godzinny wymiar ustawowy, wynosi 1 zł: