12W czerwcu starszaki z grup SKOWRONKI oraz SÓWKI wybrały się na wycieczkę na ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną "Judzianka".

 

Niedawno otwarty obiekt składa się z drewnianej kładki o długości około 120 metrów, znakomicie umożliwiającej obserwacje przyrodnicze. Na trasie umieszczono tablice informacyjne o występującej wokół roślinności, gatunkach i siedliskach.
Celem wyprawy było dostrzeżenie cennych walorów przyrodniczych naszego regionu oraz kształtowanie u wychowanków świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, szacunku dla różnych form życia i właściwych postaw wobec przyrody.

 

A. Jurczuk, E. Omelianiuk