06Jak co roku zuchy 30 GZ "Leśne Skrzaty" reprezentowały Przedszkole Nr1 na uroczystościach miejskich z okazji Święta Niepodległości.

Uczestniczyły we Mszy św. w intencji naszej Ojczyzny, potem przemaszerowały przy dźwiękach orkiestry dętej ulicami 3-go Maja pod pomnik "Ofiarom Wojen, Przemocy i Represji" gdzie złożyły kwiaty. Wspólnie ze wszystkimi uczestnikami odśpiewały 4-zwrotkowy hymn Polski.


Agnieszka Pieśluk