08W ramach realizacji planu edukacyjnego „Bezpieczeństwo najważniejsze” dzieci z grupy II, III oraz IV zapoznane zostały z tematyką bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie - nie tylko na jezdni, ale również w domu, w przedszkolu, na podwórku.

Poznały ciekawe zabawy, zadania związane z bezpieczeństwem na drodze. Główny nacisk oparto na metodach wykorzystujących działalność dziecka. 28 października przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z Paniami Policjantkami. Dowiedziały się jak należy poruszać się po drogach, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Wszyscy wspólnie z Paniami Policjantkami ćwiczyli bezpieczne przejście przez pasy oraz przejazd samochodów po ulicy. Przedszkolaki zapamiętają, że przechodząc przez przejście dla pieszych nie należy biec ani spacerować, że trzeba przez nie przejść szybkim i zdecydowanym krokiem. Żaden z przedszkolaków nie miał również problemu z określeniem jak należy prawidłowo korzystać z sygnalizacji świetlnej. Wszyscy wiedzieli, że powinni przechodzić przez ulicę pod opieką osoby dorosłej. Tego typu działania mają na celu wyrobienie wśród najmłodszych właściwych nawyków zachowania oraz uświadomienie z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać. Od dzisiaj każdy przedszkolak już wie, ze policjant może być przyjacielem, który zawsze chętnie służy pomocą.

M. Nikonczuk, Ewa Szymańska, Alla Suprun