Dzieci z grupy „Kolebka” wraz nauczycielkami pozują do zdjęcia.W listopadzie dzieci z naszego przedszkola wzięły udział "Prezentacjach Białoruskich Zespołów obrzędowych", które odbyły się w siedzibie Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiczach Cerkiewnych.

Zespół „Kolebka” wystąpił z przedstawieniem pt. „Wiaczorki u babuli Naści”. Zaprezentował dawny ludowy obrzęd podlaskiego regionu. Z niesamowitą starannością przygotowały się do odtwarzania dawnych postaci: gospodarza, gospodyni, sąsiadów. Pięknie odśpiewały pieśni, przyśpiewki, odtańczyły ludowe tańce, przedstawiły zabawy. Zostały zaproszone do drugiego etapu prezentacji. Tym razem zaprezentowały obrzęd na scenie Hajnowskiego Domu Kultury. Występ spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności i organizatorów, a dzieci otrzymały wspaniałe nagrody. Nasze osiągnięcia uważnie śledziła hajnowska i białostocka prasa, radio i telewizja. Przygotowane przedstawienie to kultywowanie tradycji naszego regionu. Dzięki występom jeden z dawnych obrzędów został ocalony od zapomnienia.

 

Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i pomoc przy organizacji występów. Gratulujemy cudownych dzieci, które stanęły na bardzo wysokim poziomie i z dumą prezentowały nasze przedszkole.

Opracowała: Mirosława Nikonczuk, Volga Viluk

Na zdjęciach dzieci na scenie przedstawiają obrzęd „Wiaczorki u babuli Naści”. Recytują wiersze, tańczą ludowe tańce, śpiewają piosenki, grają na instrumentach. Występują w dawnych ludowych strojach.