Narodowe czytanie w Przedszkolu Nr 19 września 2023r miała miejsce 12 odsłona akcji Narodowe Czytanie.

Obowiązkową lekturą tego dnia była książka Elizy Orzeszkowej „ Nad Niemnem.” Mając świadomość powagi i doniosłości wydarzenia pracownicy i dzieci Przedszkola Nr1 również wysłuchali fragmentów tej znanej powieści. Dzieci z grupy Skowronków do wspólnego czytania zaprosiły tego dnia panią dyrektor Joannę Ruszuk. Na świeżym powietrzu, w otoczeniu roślin i zieleni Skowronki wysłuchały fragmentu „Nad Niemnem”, opisującego piękno przyrody w letni dzień. Pani dyrektor po skończonym czytaniu, zadawała dzieciom pytania dotyczące tekstu. Wychowankowie porównywali przyrodę z kart książki do tej rzeczywistej, w jakiej przyszło im się wysłuchać fragmentu lektury. Z okazji tak ważnego czytelniczego wydarzenia pani dyrektor wręczyła przedszkolakom książki pana Tomasza Samojlika z serii opowiadań o Żubrze Pompiku.
Opracowała Iwona Olesiuk Szkopek

 

W galerii poniżej widzimy dzieci z grupy Skowronków i panią dyrektor Joannę Ruszuk spędzających czas na czytaniu fragmentu książki „ Nad Niemnem”. Dzieci siedzą na krzesłach, na tarasie w przedszkolnym ogrodzie. Pani dyrektor prezentuje głównego bohatera tegorocznej edycji czytania -książkę „ Nad Niemnem”. W tle, na niebieskiej dekoracji widać napis Narodowe Czytanie Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem. Na stoliku udekorowanym bukietem z traw ustawione są książki Żubr Pompik.