Jarmark Bożonarodzeniowy dla Rahima.

W dniach 16 i 17 grudnia odbył się „Bożonarodzeniowy Kiermasz Rahima”, którego celem była zbiórka pieniędzy na leczenie 6-letniego chłopca, wychowanka naszego przedszkola. Rahim choruje na autyzm oraz wybiorczość pokarmową, na widok jedzenia mdleje, a lekarze nie tylko nie potrafią temu zaradzić, ale nawet zdiagnozować choroby.

Opieka nad dzieckiem, jest bardzo trudna i kosztowna. Dzięki pomocy Rodziców, Dzieci oraz Pracowników Przedszkola Nr 1 udało się nazbierać pieniądze i przekazać rodzicom Rahima.

 

Dziękujemy!

Dyrekcja oraz Kadra Przedszkola Nr 1 w Hajnówce

Zdjęcia poniżej przestawiają prace plastyczne wykonane przez rodziców, dzieci i pracowników Przedszkola Nr 1 w Hajnówce. Wśród fantów znajdują się między innymi pierniczki, bombki, wianki, rożne figurki, pocztówki świąteczne. Wszystkie zebrane przedmioty leżą na specjalnie przygotowanym stole w głównej szatni.