1Dnia 23 maja w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli z naszej placówki. Zajęcia miały na celu podzielenie się z koleżankami umiejętnościami i wiedzą zdobytą podczas warsztatów.

 

 

Wymiana doświadczeń i dzielenie się swoją wiedzą pozytywnie wpływa na jakość pracy placówki. Nauczyciele-obserwatorzy pozyskują nowe umiejętności i doświadczenia w pracy pedagogicznej. Często także, podczas takich spotkań rodzą się nowe, ciekawe pomysły wykorzystywane potem w pracy z dziećmi.

Aneta Jurczuk