19.03.22 terapia.jpg

Terapia pedagogiczna to oddziaływania przy użyciu środków pedagogicznych, zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych na różnego typu trudności zauważone w procesie edukacyjnym, a także ich przyczyny. Celem podejmowanych procesów jest eliminowanie przyszłych niepowodzeń szkolnych oraz ich negatywnych konsekwencji.

 


Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 osób. Staramy się stworzyć dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

 

Zajęcia terapii pedagogicznej w Przedszkolu nr 1 w prowadzi p. Aneta Jurczuk