19.03.18 kolebka

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowej nauki języka białoruskiego.

 

Już od 15 lat chętne dzieci uczęszczające do naszej placówki obcują z białoruską mową i tradycją, poznając zwyczaje i kulturę własnego regionu poprzez udział w zajęciach i projektach edukacyjnych: „ W stronę tożsamości . Krok pierwszy – przedszkole”, „ Przedszkolak z tradycją”, „Otwarte drzwi”. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych ( 4-latki ,5-6 latki oraz 6-latki) w wymiarze 3 godzin przedszkolnych tygodniowo. Naukę języka białoruskiego prowadzą nauczycielki przedszkola panie Mirosława Nikonczuk, Alla Suprun i Ewa Szymańska. Zajęcia wokalno-taneczne prowadzi instruktor śpiewu i tańca pani Volga Viluk.

 

Zajęcia z dziećmi prowadzone są w formie: warsztatów twórczych, wokalno- tanecznych, muzealnych i teatralnych oraz wycieczek edukacyjnych w oparciu o program autorski do nauczania języka białoruskiego. Czas prowadzonych zajęć dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci. Udział w zajęciach umożliwia dzieciom rozwijanie i doskonalenie swoich zdolności artystycznych, recytatorskich, wokalnych, tanecznych, aktorskich, wzmacnianie wiary we własne możliwości oraz kształtowanie twórczej aktywności. To doskonały sposób budzenia przywiązania i miłości do rodzinnej ziemi, pogłębiania wiedzy na temat naszego regionu.