Uczestnicy konkursuTrzeci Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy” 2023 dniu 23 i 24 marca w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się eliminacje powiatowe do Trzeciego Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy” 2023, tematyka w tym roku dotyczyła WODY.

 

We czwartek dzieci zaprezentowały wiersze. Dziewczynki z naszego przedszkola:

Olga Chomicka i Zuzanna Giermanowicz otrzymały wyróżnienie.

Natomiast w piątek dzieci zaśpiewały piosenki. Jędrzej Goławski otrzymał nagrodę, a Lena Tomczak wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Zdjęcia przedstawiają uczestników przeglądu na scenie Hajnowskiego Domu Kultury.