Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Przedszkolu nr 1 w Hajnówce w dni robocze w godzinach 9.00 -14.00 lub pocztą tradycyjną na adres: Przedszkole nr 1 w Hajnówce, ul. W. Jagiełły 7, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko Głównej Księgowej” w terminie do dnia 30 września 2023 r. (decyduje data wpływu do przedszkola).

PLIKI DO POBRANIA:

ZARZĄDZENIE O KONKURSIE NA KSIĘGOWĄ PRZEDSZKOLE NR 1 .docx [10 KB]

Załącznik nr 1 Konkurs KSIĘGOWA PRZEDSZKOLE NR 1.odt [20 KB]