24.06.26 wakacje

Dokument wprowadzony Zarządzeniem dyrektorki Przedszkola Nr 1 w Hajnówce nr 6/2024 z dnia 31 stycznia 2024 roku.

Prosimy rodziców i opiekunów o zapoznanie się z treścią ww. dokumentu.

REKRUTACJA DZIECI NA GRUPĘ DYŻURUJĄCA W SIERPNIU 2024 ROKU
W PRZEDSZKOLU NR 1 W HAJNÓWCE TRWAĆ BĘDZIE
OD 13 MAJA DO 24 MAJA 2024 ROKU".
PLIK DO POBRANIA: