Zapisy do Przedszkola Nr 1 prowadzone są przez cały rok jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Dziecko trzeba zgłosić osobiście, składając w sekretariacie Przedszkola potrzebne wnioski i oświadczenia.

 

Do dnia 29 marca 2019r. należy złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola nr 1 w Hajnówce

Załącznik do wniosku

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie nr 5

Klauzula RODO