Dzieci idą pościeżce przyrodniczo - edukacyjnej Judzianka

W maju dzieci z grupy Sówki i Skowronki wybrały się na atrakcję turystyczną- edukacyjną ścieżkę na bagnach, która jest obszarem szczególnie cennym pod kątem przyrodniczym.

Występują tu rzadkie siedliska boru bagiennego, brzeziny bagiennej, torfowiska przejściowego. Dzieci spacerowały wzdłuż drewnianej kładki zwracając uwagę na zainstalowane tablice informacyjne obrazujące charakterystykę obszaru.

 

p. Monika

Na zdjęciach dzieci znajdują się na Ścieżce Przyrodniczo – Edukacyjnej Judzianka. Spacerują drewnianą kładką podziwiając piękno przyrody.