1626 listopada 2019 r. dzieci uczęszczające do grupy „Kolebka” z dodatkowym białoruskim językiem nauczania uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce.

Podczas wycieczki dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały wnętrze chaty wyposażone w różne eksponaty: stroje regionalne, narzędzia pracy, obrazy, ozdoby ze słomy itp. Miały możliwość poznania dawnych budynków, przedmiotów codziennego użytku, których przeznaczenia dotąd nie znały. Najbardziej spodobał im się drewniany wóz z zaprzężonymi do niego końmi. Z uwagą słuchały opowieści przewodniczek. Zadawały wiele pytań, odnajdywały znane sobie przedmioty, wymieniały wrażenia i spostrzeżenia. Opowiedziano i pokazano im dawne życie Podlaskiej wsi i jej mieszkańców, ich tradycję i kulturę, stroje i obrzędy. Dzieci poznały warsztat tkacki- krosna . Miały możliwość obejrzenia również wystawy plastycznej. Wycieczka stała się inspiracją do zabaw, tworzenia kącików i prac. Dzieci rozwinęły umiejętności wyrażania własnych doświadczeń i przeżyć w różnych formach ekspresji. Przeżycia i zdobyte doświadczenia przyczyniły się do pogłębiania wiedzy na temat naszego regionu, dały wiele radości.
Serdeczne podziękowania Dyrekcji Muzeum za współpracę.


Mirosława Nikonczuk, Alla Suprun