03W listopadzie dzieci z naszego przedszkola wzięły udział "Prezentacjach Białoruskich Zespołów obrzędowych", które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dubiczach Cerkiewnych.

Wystąpiły z obrzędem „Kaladawannie”- przedstawienie „Z Kozą” nawiązując do najstarszych ludowych przekazów na Podlasiu. Z niesamowitą starannością przygotowały się do odtwarzania dawnych postaci kolędników. Pięknie odśpiewały dawne kolędy występując ze scenką i gwiazdą kolędniczą. Zostały zaproszone do drugiego etapu prezentacji w Orli. Występ spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności i organizatorów, a dzieci otrzymały wspaniałe nagrody. Nasze osiągnięcia uważnie śledziła białostocka prasa, radio i telewizja. Dbamy , żeby podlaskie tradycje i obrzędy nie zanikły.
Dzięki zaangażowaniu dzieci i ich rodziców jeden z dawnych obrzędów został ocalony od zapomnienia.

Mirosława Nikonczuk, Alla Suprun, Volga Viluk