16"Przyjaciele Zippiego" to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który realizowany był w tym roku szkolnym w grupie Sówki.

 

 

Program ten kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u młodszych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

W trakcie zajęć Sówki miały wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadywały się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczyły się okazywać pomoc innym. Pomagały im w tym wszystkim dwa sympatyczne patyczaki: Zippi i Zikki, które towarzyszyły dzieciom od początku realizacji programu.