Przedszkole nr 1 w Hajnówce ul. Jagiełły 7

Przedszkole Nr 1 w Hajnówce jest placówką publiczną, położoną przy ul. Jagiełły 7 i prowadzoną przez Gminę Hajnówka. Mieści się w dużym wolnostojącym ,parterowym budynku. Liczy 5 oddziałów dla 125 wychowanków. Posiada pięć dużych, słonecznych sal ,gabinet metodyczny, gabinet głównej księgowej ,harcówkę, bibliotekę oraz duże zaplecze kuchenne. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem, wyposażonym w sprzęt do zabaw dzieci.
Przedszkole zatrudnia 25 osób, w tym 12 nauczycielek/11 pełnozatrudnionych/. Kadra pedagogiczna jest wykwalifikowana, 10 nauczycielek ma wyższe wykształcenie, 2 uzupełniają studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej z terapią pedagogiczną Nauczycielki indywidualizują pracę wychowawczą i dydaktyczną dostosowując zadania do możliwości i etapu rozwoju dziecka. W placówce realizowany jest program edukacji regionalnej ,edukacji ekologicznej i zuchowej. Wszystkie uczestniczą w licznych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego ,organizowanych przez różne ośrodki i centra edukacyjne dla nauczycieli.

TROCHĘ HISTORII

Nasze przedszkole zaczęło istnieć około roku1947 jako Państwowe Przedszkole nr 2. Jego siedzibą był stary budynek prywatny przy ul. 1 Maja 6 (obecnie ul. 3 Maja) Pomieszczenie to było całkowicie nie przystosowane do potrzeb dzieci, których było około 60.
W roku 1965 przedszkole zostało przeniesione do nowego budynku na osiedlu Millenium, w którym, po pewnej modernizacji i rozbudowie istnieje do dziś, pod zmienionym numerem nr 1.
pierwszym dyrektorem przedszkola ( od 1965 roku) była Regina Waszak, potem Halina Juziuczuk, potem Halina Juziuczuk i mgr Irena Hapunik,.Od 01.09.2018 dyrektorem przedszkola została mgr Joanna Ruszuk

Nasza Kronika (przejrzyj kartki)