OGŁOSZENIA


REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 stycznia 2018 r. (pobierz plik pdf)

Terminy i kryteria przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (pobierz plik doc)

Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli podpisana (pobierz plik pdf)

Oświadczenie nr 1 (pobierz plik)

Oświadczenie nr 2 (pobierz plik)

Oświadczenie nr 3 (pobierz plik)

Oświadczenie nr 4 (pobierz plik)

Oświadczenie nr 5 (pobierz plik)

Wniosek i załącznik(pobierz plik)

Oświadczenie rodzica (pobierz plik)ZGODNIE Z USTAWĄ PRZEDSZKOLNĄ OD 1.09.2013r. OPŁATA ZA KAŻDĄ
DODATKOWĄ GODZINĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU PONAD
BEZPŁATNY 5-GODZINNY WYMIAR USTAWOWY WYNOSI 1 zł

 

WYPRAWKA 3-4 latka (pobierz plik doc.)

WYPRAWKA 5-6 latka (pobierz plik doc.)