Godziny pracy gabinetu logopedycznego:
poniedziałek                    8.00 - 12.00
wtorek                             8.00 - 12.00
środa                               8.00 - 12.00

 

Organizacja pracy gabinetu

 

Ramowy program indywidualnej terapii logopedycznej
ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program przeznaczony jest głównie dla dzieci pięcio- i sześcioletnich, z możliwością dostosowania dla młodszych dzieci przedszkolnych.
Sposób prowadzenia zajęć – terapia indywidualna lub w małych zespołach.

CEL I GŁÓWNE ZADANIA TERAPII

REALIZACJA PROGRAMU

WSPÓŁPRACA Z WYCHOWAWCAMI GRUP I RODZICAMI
Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną – prowadzone także przez nauczycielki grup:

Współpraca z rodzicami:

Złote rady na szybsze postępy w terapii
Polecam zestaw podstawowych logopedycznych ćwiczeń usprawniających, które przygotowują narządy mowy do wywołania większości głosek języka polskiego. Warto wykonywać je codziennie po kilka minut, oczywiście przed lustrem razem z dzieckiem, a efekty przyjdą znacznie szybciej. Oto one:

Niezbędne w terapii logopedycznej są też tzw. zabawy słuchowe, polegające na „wyławianiu" wybranych głosek wśród innych, następnie w wyrazach, zwrotach, zdaniach a nawet w tekstach krótkich rymowanek czy wierszyków. Dziecko sygnalizuje swój wybór ustalonym zachowaniem, np. klaśnięciem, tupnięciem, podskokiem, wrzuceniem klocka do wiaderka, narysowaniem kółeczka, itp. Takie zabawy można też prowadzić przy okazji czytania z dzieckiem wierszy i opowiadań z literatury dziecięcej. Starszym dzieciom dzielimy wyrazy na  głoski, aby je rozpoznawały, co z czasem ułatwi im samodzielne głoskowanie.

Zabawy oddechowe również stanowią ważną integralną część wspomagania rozwoju mowy. Codzienne sytuacje dają także wiele okazji do usprawniania tej czynności. Warto podmuchać na gorącą zupkę, herbatkę, zmarznięte rączki, wiatraczek kupiony na straganie, czy po prostu zdmuchiwać ze stołu kulki z waty, bibułki i inne lekkie przedmioty. Polecam też różne zabawy ze słomką, która w naturalny sposób spowalnia wydech. To wszystko usprawni płynność mowy, właściwe gospodarowanie powietrzem podczas mówienia, wydłuży fazę wydechową, skoreluje pauzy oddechowe z wypowiadaną frazą.