Przedszkole nr 1 w Hajnówce ul. Jagiełły 7 
tel. 085 682 25 80

fax 085 682 25 80

e-mail - przedszkole1@adres.pl

www.przedszkole1.fc.pl