Roczny Plan Pracy Przedszkola na rok 2017/ 2018 pobierz plik 1, pobierz plik2, pobierz plik3

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Nr 1 w HAJNÓWCE NA LATA 2017/ 2020 (pobierz plik doc.)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (pobierz plik .pdf)

Statut Przedszkola nr1 w Hajnówce (pobierz)

Oświadczenie rodiców (pobierz)