Witamy na naszej stronie!

Jesteśmy przedszkolem, które wyposaża dzieci w system wartości uniwersalnych. Istniejemy po to, aby w atmosferze odpowiedzialności, uczciwości i kreatywności tworzyć wychowankom warunki do budowania poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie.
Struktura przedszkola opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech podmiotów: nauczycieli, dzieci i rodziców.INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z wnioskami rodziców o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauką języka regionalnego oraz nauką własnej historii i kultury - język białoruski oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe nauki języka białoruskiego w dwóch grupach wiekowych ( 5-latki i 5-6 latki) po 6 zajęć przedszkolnych tygodniowo. Naukę języka białoruskiego prowadzą nauczycielki przedszkola panie Mirosława Nikonczuk i Alla Suprun. Zajęcia taneczne prowadzi instruktor tańca pani V.Viluk.

Ewaluacja zewnętrzna całościowa Przedszkola nr 1 w Hajnówce (pobierz plik)