Raporty o stanie zapewnienia dostępności w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce.

Raport - stan w dniu 01.01.2021 r.