projekt

Gmina Miejska Hajnówka realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Moje przedszkole”.

 

Celem projektu jest wsparcie 40 dzieci z miasta Hajnówka poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie wychowania przedszkolnego, w tym jej dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci oraz doposażenie przedszkola w niezbędną infrastrukturę techniczną.

Projekt obejmuje kształtowanie i rozwijanie u dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce kompetencji kluczowych w tym organizację:

  • dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla 10 dzieci;
  • trzech kółek dla 30 dzieci wykazujących zainteresowania: badawcze - 10 dzieci, informatyczne - 10 dzieci i językowe (j. angielski) - 10 dzieci;
  • wyjazdu edukacyjnego dla 40 dzieci (wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie).

Okres realizacji projektu: od 01.08.2019 r. do 31.07.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 116.594,75 zł

Wartość projektu: 137.253,75 zł

 

CZYTAJ WIĘCEJ:

Rekrutacja do projektu pt. "Moje przedszkole" – II termin - dodano 10 września 2019r.

Rekrutacja do projektu pt. "Moje przedszkole" - dodano 1 sierpnia 2019r.

 

 

loga