TROCHĘ HISTORII Przedszkola nr 1 w Hajnówce

Nasze przedszkole powstało około roku 1947 jako Państwowe Przedszkole nr 2. Jego siedzibą był stary budynek prywatny przy ul. 1 Maja 6 (obecnie ul. 3 Maja). Pomieszczenie to było całkowicie nieprzystosowane do potrzeb dzieci, których było około 60.
W roku 1965 przedszkole zostało przeniesione do nowego budynku na osiedlu Millenium, w którym, po modernizacji i rozbudowie istnieje do dziś, pod zmienionym numerem.
Pierwszą dyrektorką przedszkola (od 1965 roku) była pani Regina Waszak, potem pani Halina Juziuczuk. Od 2000 roku stanowisko dyrektora piastowała pani Irena Hapunik. Po przejściu pani Ireny Hapunik na emeryturę, od 01.09.2018 roku stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 objęła Joanna Ruszuk.

Obecnie Przedszkole Nr 1 to nowoczesna placówka położona w centrum Hajnówki. Prowadzona jest przez Gminę Miejską Hajnówka. Mieści się w dużym, wolnostojącym, parterowym budynku. Liczy 5 oddziałów dla 125 wychowanków. Posiada pięć dużych, słonecznych sal, gabinet metodyczny, gabinety, salę do zajęć dodatkowych oraz duże zaplecze kuchenne. Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem, wyposażonym w sprzęt do zabaw ruchowych dzieci.

W placówce realizowany jest program edukacji regionalnej „Kolebka”. Priorytetem w przedszkolu jest też edukacja ekologiczna. Nasze przedszkole jest jedyną placówką przedszkolną w mieście, w której działa Gromada zuchowa „Leśne skrzaty” i prowadzona jest dodatkowa nauka języka białoruskiego dla chętnych dzieci.

Wszyscy pracownicy dbają o dobry klimat i wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.