Rekrutacja dzieci do Naszego Przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Rodzic lub opiekun prawny składa wniosek - kartę zapisu dziecka do przedszkola oraz potrzebne oświadczenia.

Złożenie wniosku - karty zapisu dziecka do przedszkola

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka składają w przedszkolu wniosek w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Wnioski dzieci do przedszkola są składane osobiście w przedszkolu upoważnionemu przez dyrektora pracownikowi.

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie Przedszkola lub z naszej strony internetowej.

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2019/2020 do Przedszkola nr 1 w Hajnówce

Załącznik do wniosku

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3

Oświadczenie nr 4

Oświadczenie nr 5

Klauzula RODO