Nasze Przedszkole nie prowadzi oddziałów integracyjnych, ale jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice bądź opiekunowie mogą się ubiegac o przyjęcie dziecka na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną kierowane będą do przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.