0211 marca w grupie SÓWKI odbyło się II spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej mające na celu profilaktykę zdrowego stylu życia. Podczas spotkania sześciolatki dowiedziały się że, aby być szczęśliwym i cieszyć się dobrym zdrowiem, trzeba przestrzegać pewnych zasad. Ludzie, którzy kierują się tymi zasadami, prowadzą zdrowy styl życia. Dzięki temu mają siłę i moc do zabawy, nauki i spełniania swoich marzeń.

A Jurczuk, E Omelianiuk