33W trosce o bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu w dniu 29.10.2019. zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji przedszkolaków i pracowników z budynku przedszkola.

Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek wyjściami ewakuacyjnymi. Za sprawny przebieg ćwiczeń odpowiadała Pani Dyrektor Joanna Ruszuk. Nadzór nad prawidłową ewakuacją mieli również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Po zakończonych ćwiczeniach przedszkolaki miały możliwość usiąść za kierownicą wozu strażackiego oraz podziwiać z bliska wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy.