02

W Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce „Bezpieczny przedszkolak” to jeden z najważniejszych programów realizowany w codziennej pracy z dziećmi i priorytet w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

Od lat przedszkole współpracuje w tym zakresie z Komendą Powiatową Policji w Hajnówce. Podczas spotkań z dziećmi policjanci i policjantki zapoznają dzieci z elementarnymi zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, uczą korzystania z numeru alarmowego 112 oraz zwracania się o pomoc – w razie potrzeby – do policjanta.

W dniu 18 października 2019r. podczas kolejnego spotkania w przedszkolu, zaproszone funkcjonariuszki policji stworzyły okazję edukacyjną, aby w sposób praktyczny włączyć dzieci do zabawy symulującej poruszanie się pieszych i pojazdów na drodze. Tym celom posłużyły pomoce: atrapa jezdni z przejściem dla pieszych, sygnalizatory świetlne, znaki drogowe oraz autochodziki czyli pojazdy napędzane nogami dzieci. Dzieci z wszystkich grup wiekowych: Wróbelki, Sikorki, Jaskółki, Skowronki, Sówki uczestniczyły kolejno w zajęciach, ucząc się w działaniu właściwych zachowań. Przedszkolaki przejmowały role pieszych, kierowców, obsługiwały światła na sygnalizatorach. Bawiąc się jednocześnie utrwalały normy i zasady obowiązujące wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Dziękujemy zaprzyjaźnionym paniom policjantkom za starania aby najmłodsze pokolenie przedszkolaków dbało o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

W. Szczerba