0514 października w Naszym Przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystości obecni byli nauczyciele, pracownicy obsługi, zaproszeni goście oraz dzieci. W części oficjalnej głos zabrała dyrektor przedszkola Joanna Ruszuk, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom placówki. W części artystycznej dzieci z grupy SÓWKI pod kierunkiem wychowawczyń, tańcem, śpiewem i wierszem wyraziły swoją wdzięczność za codzienną opiekę nad nimi, cierpliwość, poświęcenie i trud włożony w ich edukację i wychowanie. Dodatkiem do życzeń były laurki i moc gorących uścisków.

Aneta Jurczuk, Elżbieta Omelianiuk