08Dzieci z grupy "Jaskółek" uczestniczyły w spotkaniu z autorem książeczek dla dzieci - Wiesławem Drabikiem. Do spotkania doszło w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hajnówce, dn. 22 maja. Pan Drabik opowiadał o swojej twórczości i zadawał zagadki, za które nagradzał przedszkolaków drobnymi upominkami. Na zakończenie spotkania można było kupić książkę z dedykacją autora.


W. Szczerba, E. Szymańska