0615 maja dzieci z grupy sówek odbyły wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce i uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w Sali Ognik.

 

Celem zajęć było kształtowanie prawidłowych zachowań i nawyków w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, wdrażanie do prawidłowych nawyków w zakresie używania domowych urządzeń elektrycznych, utrwalenie znajomości telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych, promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku ,przedstawienie specyfiki pracy strażaka, pojazdów pożarniczych oraz strojów i sprzętu przeciwpożarowego. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to zadania wpisane w strażacką służbę. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam drodzy strażacy w codziennej działalności.

 


Przygotowała: Elżbieta Omelianiuk