1628 maja w grupie "Skowronki" odbyło się "Rodzinne spotkanie z bajką".
Dzieci wystąpiły przed przybyłymi w ten dzień do przedszkola rodzicami, prezentując swoje umiejętności aktorskie i taneczne. Przygotowały inscenizację do wiersza J. Tuwima pt. "Rzepka" oraz przedstawiły bajkę H.Ch. Andersena "Calineczka" w formie tańca. Za swój występ otrzymały oklaski oraz buziaki od swych najbliższych.

A. Jurczuk, E. Prokopiuk