268 maja dzieci uczęszczające na zajęcia z dodatkowym językiem białoruskim korzystając z zaproszenia pani Dyrektor Anny Sawickiej – Andrzejuk odwiedziły Gminą Bibliotekę Publiczną w Narwi uczestnicząc w Dniach Otwartych Biblioteki. Biblioteka posiada specjalistyczny i bogaty księgozbiór zawierający publikacje białoruskie i polskie.

 

Dzieci dowiedziały się, że oprócz bajek, wierszy i opowiadań mogą wypożyczać książki o obrzędach, zwyczajach i tradycjach Podlasia. Spotkały się tam również z dziećmi z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Narwi, którym zaprezentowały piosenki i przedstawienie w języku białoruskim pt. „Rzepka. Za występ otrzymały gromkie brawa i podziękowania ze strony pani Dyrektor oraz nauczycielek przedszkola, a także słodkie upominki. Następnie wszystkie dzieci udały się do Muzeum Wsi w Narwi Pana Mariana Święckiego. Wspólnie zwiedziły obiekt. Podwórko wokół domu i muzeum zachwyciło dzieci swoim wyglądem. Drewniane rzeźby ptaków i figurki, wiatrak, studnia, fontanna wprawiły w zdumienie. Dzwonnica, na której można było zagrać melodie bardzo zaciekawiła i rozbawiła. Obejrzały również zgromadzone przez Pana Mariana stare narzędzia, wykorzystywane niegdyś w gospodarstwach rolnych, żelazny wóz gospodarski, żarna do mielenia zboża, stary trak do przecinania drewna, przedmioty codziennego użytku takie jak gliniane garnki, kołowrotek, maszyna do szycia, żelazka, sanie, kredens, kołyski, ubrania, płachty, a także pracownie dawnych rzemieślników – warsztat tkacki oraz pompę strażacką z połowy XIX wieku. Uwagę przedszkolaków przykuł dawny drewniany plecak szkolny i pióro do pisania. Właściciel z ogromną pasją i profesjonalizmem opowiadał o swoich zbiorach dostarczając mnóstwo wiedzy o folklorze Podlasia, zapoznając z dawną kulturą podlaskiej wsi.

 

Pełne wrażeń dzieci wróciły do przedszkola. Serdeczne podziękowania Dyrekcji Biblioteki i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Narwi oraz właścicielowi Muzeum Wsi za współpracę.

Mirosława Nikonczuk, Alla Suprun, Volga Viluk