04Gdzie mieszkają książeczki? – odpowiedzi na to pytanie dzieci z grupy „Jaskółek” szukały w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

 

Tutaj panie bibliotekarki zapoznały nas z pracą bibliotekarza oraz z działami: czytelnią i wypożyczalnią. W czytelni oglądaliśmy m.in. najmniejszą i największą książkę jaka znajduje się w zasobach biblioteki. Jest tam również książka dla osób niewidomych. Następnie przeszliśmy do działu wypożyczalni książek dla dorosłych, a później do wypożyczalni dla dzieci. Tutaj oglądaliśmy zbiory książek i wysłuchaliśmy opowiadania pani bibliotekarki o powstawaniu książki. Przypomnieliśmy zasady poszanowania książek. Zostaliśmy zaproszeni do korzystania z usług biblioteki. Niektórzy z nas już od dawna – wraz z rodzicami – przychodzą tutaj, by wypożyczać książki. Na zakończenie pięknie podziękowaliśmy i złożyliśmy życzenia paniom bibliotekarkom, z okazji Dnia Bibliotekarza, który przypada w dniu 8 maja.