3Dnia 18 stycznia w naszej grupie odbyła się uroczystość z okazji święta Babci i Dziadka. Dzieci śpiewały piosenki, recytowały wierszyki, grały na instrumentach, tańczyły i pląsały, za co były nagradzane oklaskami. Potem wręczyły laurki zaproszonym gościom i złożyły im życzenia. Na koniec wnuczęta zaprosiły swoich dziadków na słodki poczęstunek. Uroczystość była okazją do zaprezentowania nabytych przez dzieci umiejętności, przeżywania radości i wzruszeń oraz wzmacniania więzi w rodzinie.

E. Szymańska, W. Szczerba