0520 listopada nasze przedszkole obchodziło Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Maluszki obejrzały film edukacyjny "O prawach dziecka", odbijały niebieskie dłonie na białych kartkach, jak również wspólnie wykonały sensoryczny napis UNICEF, symbolizujący współpracę oraz poleganie na drugiej osobie. Grupa 4-latków po pogadance na temat "Każde dziecko ma prawo..." wspólnie z grupą 5-6 - latków obejrzała film edukacyjny "Prawa Dziecka", malowała kolorowanki "Znamy swoje prawa", bawiła się do piosenki "Dwóm tańczyć się zachciało". Dzieci wykonały również wspólnie plakat pt "Integrujemy się i kochamy".
5-latki po rozmowie o prawach dziecka i wysłuchaniu wiersza M. Brykczyśnkiego "Prawa dziecka", uczestniczyły w zabawach integracyjnych z chustą animacyjną, a także rysowały na arkuszach szarego papieru "Jak spędzam czas wolny". 5-6 -latki, po pogadance i obejrzanym filmie bawiły się w zespołach w wyszukiwanie różnic na obrazkach, wyrabiały wyobraźnię i fantazję przy tworzeniu obrazka "Co powstaje z koła?" oraz oglądały i rozmawiały na temat gazetek i plakatów zamieszczonych w szatni i na korytarzu na temat "Praw dziecka". Dzieci 6-letnie natomiast zorganizowały imprezę integracyjną z udziałem zaproszonych gości - dzieci z Przedszkola Nr 5, na której zapoznały się z prawami dziecka. Zabawy integracyjne budziły i wyzwalały spontaniczną radość, uwrażliwiały dzieci na szanowanie praw innych oraz swojej i cudzej własności, zachęcały do nazywania i wyrażania swoich uczuć i emocji. Również rodzice mogli zapoznać się z prawami dziecka, poczytać gazetki w szatni oraz obejrzeć plakaty i ilustracje obrazujące prawa dziecka.


E. Prokopiuk