039 listopada 2018 roku, tuż przed 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Przedszkole nr 1 w Hajnówce włączyło się w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej” zorganizowaną przez Ministra Edukacji Narodowej.

O godzinie 11.11, podczas pięknej i wzruszającej uroczystości, przedszkolaki, nauczycielki i wszyscy pracownicy przedszkola wspólnie zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. Podniosłego nastroju temu wyjątkowemu wydarzeniu nadały też występy dzieci z każdej grupy przedszkolnej, które zaprezentowały patriotyczne piosenki i wiersze. Recytacja wiersza Władysława Bełzy „Kto Ty jesteś?” przez młodszych i starszych przedszkolaków, stała się „egzaminem” z patriotyzmu małych Polaków. Uroczystość, z piękną dekoracją w tle, była też okazją do rozstrzygnięcia i wręczenia nagród laureatom konkursu fotograficznego pod hasłem „Moja piękna Ojczyzna”, skierowanego do dzieci i rodziców naszego przedszkola. Na pewno ta wspaniała rocznica zapisze się w historii naszego przedszkola jako pamiątka dla przyszłych pokoleń. Wszyscy cieszymy się, że możemy żyć w wolnej, niepodległej Polsce!

Opracowanie: J.Ruszuk, M.Stepaniuk