08W Przedszkolu nr 1 w Hajnówce odbyło się  15-lecie białoruskiej regionalnej edukacji,  połączone z jubileuszem dziecięcego zespołu „Kolebka”.

Od 15 lat dzieci  uczęszczające do naszej placówki obcują z białoruską mową i tradycją, poznając zwyczaje i kulturę własnego regionu poprzez udział w projektach edukacyjnych:  „W stronę tożsamości . Krok pierwszy – przedszkole”, „Przedszkolak z tradycją”, „Otwarte  drzwi” oraz wycieczkach , warsztatach twórczych, konkursach, spektaklach teatralnych, występach wokalno- tanecznych. Nawiązano współpracę z przedstawicielami Muzeum Kultury Białoruskiej, Białowieskiego Parku Narodowego, Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Domu Kultury w Hajnówce i Bielsku Podlaskim, Stowarzyszeniem BTSK ,  „AB-BA” w Białymstoku, „ONI TO MY”, PTOP oraz „Nasza Szkoła”, Biblioteką w Narwi i Hajnówce, a także różnymi instytucjami  lokalnymi: urzędy- Urzędu Miasta Hajnówka , Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Urzędu Gminy Hajnówka,  szkoły, przedszkola, sklepy,kwiaciarnie,itp.
Na nasz jubileusz przybyło wiele znakomitych gości, z rąk których otrzymaliśmy podziękowania i  liczne nagrody oraz nagrodę Urzędu Miasta Hajnówka .Wystąpiły zaproszone zespoły: zespół z Liceum Ogólnokształcącego z dodatkową nauką języka białoruskiego w Hajnówce, zespół "Suniczki"z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białowieży, Olga Miliszewska - absolwentka z ubiegłego roku, Przedszkole Prawosławne  ,,Sunduczok”, Przedszkole Nr 2 i Nr 3 , zespół "Słudzkija Pajasy, zespół HDK i Aleksandra Wołczyk, Weronika Ptaszyńska – solistka grupy  "Zniczka" z Liceum Białoruskiego, zespół ,,Żemerwa” – Anna i Doroteusz Fionik oraz oczywiście jubilaci zespół „Kolebka” i dzieci młodsze.  Zaprezentowaliśmy  w ten sposób wizerunek i działalność  naszej placówki w środowisku lokalnym poprzez podlaską prasę, radio i telewizję, promując przedszkole.
Serdeczne podziękowania przedstawicielom Urzędu Miasta Hajnówka, personelowi Przedszkola nr 1 w Hajnówce oraz wszystkim sponsorom za pomoc i wsparcie w organizacji jubileuszu.