Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Hajnówce informuje, że od 1 września 2020 roku w Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 w pełnym zakresie. Wszystkie dzieci przyjęte do naszego przedszkola z kontynuacji i w drodze rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, która zakończyła się w kwietniu 2020 roku, mogą uczęszczać od 1 września 2020 roku do wyznaczonych grup przedszkolnych /listy dzieci w grupach dostępne są w placówce/.

 

Do każdej grupy może uczęszczać 25 dzieci zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.

W Przedszkolu Nr 1 w Hajnówce od 25 maja 2020 roku obowiązują dostosowane do warunków epidemicznych „Procedury bezpieczeństwa”, które zapewniają warunki zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN i GIS. /Procedury udostępnione są na terenie przedszkola /

Główne wymagania w czasie pandemii adresowane do rodziców/opiekunów:

 • Do placówki może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;

 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane /odbierane przez osoby zdrowe;

 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki;

 • Rodzic zobowiązany jest wyrazić zgodę na pomiar temperatury dziecku /termometrem bezdotykowym/ przy wejściu do placówki lub w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów chorobowych;

 • Osoby dorosłe wchodzące do przedszkola obowiązkowo muszą nosić maseczki – osłaniać usta i nos, używać rękawiczek jednorazowych i obligatoryjnie muszą dezynfekować ręce przy wejściu do budynku przedszkola (w miejscach wyznaczonych);

 • Należy zachowywać dystans społeczny między rodzicami/opiekunami/osobami odbierającymi dzieci oraz w odniesieniu pracowników przedszkola i innych dzieci min. 1,5 m – 2 m;

 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych zabawek i przedmiotów (np. pluszowe zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować)

Wyprawka dla wszystkich grup przedszkolnych ulega zmianie w następującym zakresie:

 • Na czas epidemii rezygnujemy z używania ręczników frotte, rodzice są zobowiązani do przynoszenia 2 rolek ręczników papierowych i 1 mydła w płynie - raz na miesiąc;

 • W czasie zagrożenia epidemicznego rezygnujemy z czynności mycia zębów przez dzieci w przedszkolu;

 • Prosimy także o przynoszenie- raz na dwa miesiące:

- 1 paczki chusteczek wyciąganych suchych;

- 1 opakowania chusteczek mokrych;

- 2 rolek papieru toaletowego;

 • W szatni, w woreczku, każdy rodzic powinien zaopatrzyć swoje dziecko w kapcie i zapasowe ubranie;

 • Leżakowanie w grupach młodszych: /Wróbelki, Sikorki/ będzie wymagało częstego prania pościeli i piżamek dzieci – raz w tygodniu pościel oddawana będzie do prania - na sobotę i niedzielę; prosimy o umieszczenie pościeli dzieci w materiałowych workach i wyraźne podpisanie piżamek, pościeli i worków;

 • Ubezpieczenie dzieci od skutków nieszczęśliwych wypadków to 34 zł na rok, obejmuje cały rok szkolny 2020/2021, termin opłacenia to 25.09.2020;

 • Wszystkie szczegółowe informacje tj. kupno podręczników, opłata na radę rodziców, koszt wyprawki plastycznej, zostaną omówione na zebraniach grupowych z nauczycielkami na początku września 2020 roku, o ich terminie powiadomią wychowawczynie w pierwszych dniach roku szkolnego 2020/2021.

Uwaga!

Jednocześnie informuję rodziców i opiekunów, że zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone bezpieczeństwo dzieci.

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Hajnówce

Joanna Ruszuk