Listy dzieci przyjętych  i dzieci nieprzyjętych do Przedszkola Nr 1 w Hajnówce na rok przedszkolny 2020/2021

dostępne są w siedzibie przedszkola

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Aneta Jurczuk

Hajnówka, 29.04.2020r.